experience

За нас

Стил Железо е основана во раните 90-те години ,кое се занимава исклучително со снабдување и дистрибуција на класична арматура.Со вложување на голем труд и напор Стил Железо успеа да стигне до врвот во секторот за металургија.
Со професионално менаџирање и докажаниот квалитет во секторот,е основана и Копманијата Rroni Steel продолжеток на фамилијарниот бизнис во синкронизација со компанијата Стил Железо.

Работиме по

Европски стандард

Rroni Steel се снабдува со железо од различни производители и истиот поминува низ различни контроли пред да се става во употреба: 

  • Контрола на димензија,
  • А-тест,
  • Врста на челикот,
  • Специфичната тежина 
  • Лиценцирани лаборатории
производ ДИЈАФРАГМА

Дијафрагми

Арматурни Колови

Арматурни мрежи

обработено арматурно железо

Обработено арматурно железо

Наши клиенти
Дел од нашите клиенти